MIGRACJE

Czy pomocne?

Co to jest MIGRACJE

Definicja z ang. MIGRATION, z niem. MIGRATION.

Co oznacza: - 1. przemieszczanie się osobników z jednej populacji do drugiej, powodujące przepływ genów pomiędzy populacjami 2. ogólnie: wędrówki zwierząt.

Co znaczy MIGRACJE na Słownik na M .