MIKOPLAZMY

Czy pomocne?

Co to jest MIKOPLAZMY

Definicja z ang. mycoplasma, z niem. Mykoplasmen.

Co oznacza: (Mycoplasmae) - grupa bardzo drobnych bakterii nie posiadających ściany komórkowej; rozmiar m. jest porównywalna z wirusami; cudzożywne, żyją w glebie albo ściekach; tlenowce i beztlenowce. Wybrane są pasożytami błon śluzowych, powodując na przykład bakteryjne zapalenie płuc.

Co znaczy MIKOPLAZMY na Słownik na M .