MIKROGAMETOCYT

Czy pomocne?

Co to jest MIKROGAMETOCYT

Definicja z ang. MIKROGAMETOCYT, z niem. MIKROGAMETOCYT.

Co oznacza: - u jednokomórkowców: osobnik przekształcający się w męską komórkę rozrodczą (mikrogametę), na przykład w razie rozrodu płciowego typu → anizogamii.

Co znaczy MIKROGAMETOCYT na Słownik na M .