MIKROSPOROFIL

Czy pomocne?

Co to jest MIKROSPOROFIL

Definicja z ang. MIKROSPOROFIL, z niem. MIKROSPOROFIL.

Co oznacza: - u paprotników różnozarodnikowych: liść zarodnionośny, na którym występują mikrosporangia. Przykładem m. jest u roślin nasiennych pylnik (wg niektórych badaczy - pręcik).

Co znaczy MIKROSPOROFIL na Słownik na M .