miozyna co to znaczy
Czym jest MIOZYNA. Medycyna Kluczowy składnik filamentów grubych w miofibrylach, obok aktyny.

Czy pomocne?

Co to jest MIOZYNA

Definicja z ang. myosin, z niem. Myosin.

Co oznacza: - jedno z dwóch głównych, obok → aktyny, białek mięśni. Kluczowy składnik filamentów grubych w miofibrylach, obok aktyny zasadniczy przedmiot kurczliwy prążka anizotropowego w sarkomerze. W obecności jonów wapnia wykazuje aktywność ATP-azową. Występuje nie tylko w mięśniach, a właściwie we wszystkich typach komórek eukariotycznych (również u roślin i grzybów) jako kurczliwy przedmiot cytoszkieletu współodpowiedzialny za ruch cytoplazmy.

Czym jest MIOZYNA znaczenie na Słownik na M .