MLECZNE GRUCZOŁY

Czy pomocne?

Co to jest MLECZNE GRUCZOŁY

Definicja z ang. DAIRY glands, z niem. MILCH Drüsen.

Co oznacza: - specyficzne gruczoły ssaków, wydzielające mleko i będące przekształconymi gruczołami potowymi. Histologicznie należą do gruczołów złożonych pęcherzykowych. Przewody mlekonośne wybiegające z pęcherzyków łączą się w przewody zbiorcze, otwierające się na szczycie sutków. W rozwoju zarodkowym m.g. pojawiają się u obu płci, ale w dalszym rozwoju u samców ulegają uwstecznieniu. Występują symetrycznie w liczbie jednej albo kilku par. W momencie ciąży powiększają się pod wpływem → estrogenów i → progesteronu.

Co znaczy MLECZNE GRUCZOŁY na Słownik na M .