mocznik co to znaczy
Czym jest MOCZNIK. Medycyna białkowej u zwierząt → ureotelicznych (jest to ssaków, płazów i ryb.

Czy pomocne?

Co to jest MOCZNIK

Definicja z ang. UREA, z niem. UREA.

Co oznacza: - dwuamid kwasu węglowego; kluczowy wytwór przemiany białkowej u zwierząt → ureotelicznych (jest to ssaków, płazów i ryb chrzęstnoszkieletowych). Rozpuszczalny w wodzie. Powstaje z amoniaku uwalnianego w procesie dezaminacji aminokwasów i z CO₂ uwalnianego w procesach dekarboksylacji aminokwasów i innych związków. Biosynteza m. zachodzi w → cyklu ornitynowym.

Czym jest MOCZNIK znaczenie na Słownik na M .