MOCZÓWKA PROSTA

Czy pomocne?

Co to jest MOCZÓWKA PROSTA

Definicja z ang. diabetes insipidus, z niem. Diabetes insipidus.

Co oznacza: - choroba wywołana niedoborem albo brakiem → wazopresyny (hormonu antydiuretycznego). Objawia się wydalaniem dużej ilości hipotonicznego moczu (zaburzone jest zwrotne wchłanianie wody w kanalikach nerkowych) i ciągłym pragnieniem.

Co znaczy MOCZÓWKA PROSTA na Słownik na M .