MÓŻDŻEK

Czy pomocne?

Co to jest MÓŻDŻEK

Definicja z ang. CEREBELLUM, z niem. Kleinhirn.

Co oznacza: - część mózgu kręgowców, położona między rdzeniem przedłużonym a półkulami mózgowymi. Zajmuje położenie grzbietowe względem rdzenia przedłużonego. W rozwoju zarodkowym rozwija się z zamóżdża. Odpowiada za kontrolę równowagi ciała, koordynację ruchów i utrzymywanie stałego napięcia mięśni szkieletowych. Najlepiej rozwinięty u ptaków i ssaków.

Co znaczy MÓŻDŻEK na Słownik na M .