punktowa mutacja co to znaczy
Czym jest MUTACJA PUNKTOWA. Medycyna zasady w DNA; w razie utraty (delecja) albo włączenia.

Czy pomocne?

Co to jest MUTACJA PUNKTOWA

Definicja z ang. Point mutations, z niem. Punktmutationen.

Co oznacza: - 1. w szerszym rozumieniu: mutacja dotycząca tylko jednej zasady w DNA; w razie utraty (delecja) albo włączenia dodatkowej zasady (addycja) zmianie ulega kodowana sekwencja całego łańcucha białkowego poczynając od miejsca mutacji (zmiana ramki odczytu); 2. w wąskim rozumieniu: mutacja dotycząca tylko zamiany jednej z zasad w DNA, nie prowadzi do zmiany ramki odczytu, tym samym dotyczy tylko jednego aminokwasu w kodowanym łańcuchu białkowym. Zmiana właściwości (na przykład aktywności enzymatycznych albo receptorowych) kodowanego białka jest w większości przypadków niewielka (wyjątki: → anemia sierpowata, → fenyloketonuria). Tak rozumiane m.p. są kluczowym źródłem nowych alleli genu w populacji. M.p. w → genach homeotycznych mogą prowadzić do głębokich zmian w mechanizmach rozwojowych i ostatecznym planie budowy organizmu, co natomiast jest powiązane z procesami makroewolucyjnymi. Zobacz mikroewolucja, makroewolucja.

Czym jest MUTACJA PUNKTOWA znaczenie na Słownik na M .