NADMIERNA EKSPLOATACJA

Czy pomocne?

Co to jest NADMIERNA EKSPLOATACJA

Definicja z ang. EXCESSIVE USE, z niem. Übermäßige Verwendung.

Co oznacza: - sposób korzystania z zasobów przyrody, prowadzący do nieodwracalnych zmian w ekosystemach, zniszczenia siedlisk dla poszczególnych gatunków, a w wielu sytuacjach nawet do wyginięcia większości organizmów żywych na danym obszarze. W najwyższym stopniu znanym współczesnym odpowiednikiem n.e. jest wycinanie puszczy amazońskiej (rokrocznie jej region minimalizuje się o ponad 100 tys. km2), ale uważane jest, iż w starożytności była powodem upadku niektórych cywilizacji. Wynikiem n.e. jest również wyniszczenie, poprzez prehistorycznych ludzi, wielu gatunków dużych zwierząt, na przykład mamutów, wielkich leniwców itd.

Co znaczy NADMIERNA EKSPLOATACJA na Słownik na N .