NEUTRALIZM

Czy pomocne?

Co to jest NEUTRALIZM

Definicja z ang. neutralism, z niem. Neutralismus.

Co oznacza: - współistnienie w biocenozie takich populacji, którym przypisuje się brak wzajemnego oddziaływania. Przykłady n. trudno wskazać - w rzeczywistości brak bezpośredniego wpływu nie znaczy, iż pomiędzy populacjami nie ma pośrednich zależności.

Co znaczy NEUTRALIZM na Słownik na N .