NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA

Czy pomocne?

Co to jest NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA

Definicja z ang. sickle cell disease, z niem. Sichelzellenkrankheit.

Co oznacza: - zobacz anemia sierpowata.

Co znaczy NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA na Słownik na N .