NOCYCEPTYWNE BOD¬CE

Czy pomocne?

Co to jest NOCYCEPTYWNE BOD¬CE

Definicja z ang. nociceptive BOD¬CE, z niem. nozizeptiven BOD¬CE.

Co oznacza: - bodźce bólowe.

Co znaczy NOCYCEPTYWNE BOD¬CE na Słownik na N .