NONDYSJUNKCJA

Czy pomocne?

Co to jest NONDYSJUNKCJA

Definicja z ang. nondisjunction, z niem. Nondisjunction.

Co oznacza: - nierozejście się pary chromosomów homologicznych w czasie → mejozy; może doprowadzić do stworzenia gamet aneuploidalnych, a w konsekwencji aneuploidalnych osobników potomnych (nullisomików, trisomików, monosomików). Skutkami n. są na przykład wybrane aberracje chromosomowe u człowieka. Zobacz Downa zespół, Klinefeltera zespół, Turnera zespół.

Co znaczy NONDYSJUNKCJA na Słownik na N .