ekologiczne optimum co to znaczy
Czym jest OPTIMUM EKOLOGICZNE. Medycyna optymalne warunki do rozwoju. Definicja o.e. mieści w sobie.

Czy pomocne?

Co to jest OPTIMUM EKOLOGICZNE

Definicja z ang. OPTIMUM ECOLOGICAL, z niem. OPTIMUM ÖKOLOGIE.

Co oznacza: - zespół warunków środowiska, gdzie dana populacja uzyskuje optymalne warunki do rozwoju. Definicja o.e. mieści w sobie oddziaływania pomiędzy populacjami, na przykład dla sosny pospolitej wyróżnia się dwa o.e.: najlepsze warunki panują na glebach silnie kwaśnych i ubogich w składniki odżywcze, zarówno na podłożach suchych, jak i bardzo wilgotnych. Dlatego bory sosnowe rozwijają się na ubogich piaskach i na zarastających torfowiskach. W obu sytuacjach chodzi o brak konkurencyjnych oddziaływań ze strony innych gatunków drzew, nie mogących rozwijać się na takim podłożu. O.e. danej populacji nie musi pokrywać się z → optimum fizjologicznym osobników wchodzących w jej skład.

Czym jest OPTIMUM EKOLOGICZNE znaczenie na Słownik na O .