PLAMKA ŚLEPA

Czy pomocne?

Co to jest PLAMKA ŚLEPA

Definicja z ang. blind spot, z niem. toter Winkel.

Co oznacza: - niewielki region dna oka, gdzie nerw wzrokowy i naczynia krwionośne przechodzą poprzez siatkówkę. Na obszarze p.ś. nie występują pręciki ani czopki, dlatego nie powstają tam jakiekolwiek obrazy optyczne.

Co znaczy PLAMKA ŚLEPA na Słownik na P .