komórki podział co to znaczy
Czym jest PODZIAŁ KOMÓRKI. Medycyna powstające komórki są jednakowej wielkości, albo mieć postać.

Czy pomocne?

Co to jest PODZIAŁ KOMÓRKI

Definicja z ang. CELL DIVISION, z niem. ZELLTEILUNG.

Co oznacza: - powstawanie komórek potomnych; może być równocenny - gdy powstające komórki są jednakowej wielkości, albo mieć postać pączkowania, gdy powstające komórki wyraźnie różnią się wielkością. U eukariontów mechanizm p.k. złożona jest z podziału jądra (kariokinezy) i rozpoczynającego się później podziału cytoplazmy (cytokinezy). Podział jądra może mieć postać → amitozy, → mitozy albo → mejozy. Liczba komórek potomnych wynosi zwykle 2 albo 4 (po podziale mejotycznym), jednak w niektórych sytuacjach następuje wielokrotny podział jądra, a po nim pofragmentowanie cytoplazmy i wówczas powstają liczne komórki potomne (na przykład w cyklach rozwojowych u niektórych wiciowców pasożytniczych).

Czym jest PODZIAŁ KOMÓRKI znaczenie na Słownik na P .