policzkowa pompa co to znaczy
Czym jest POMPA POLICZKOWA. Medycyna pompy wieczkowej, a więc ruchów okryw skrzelowych) systemu.

Czy pomocne?

Co to jest POMPA POLICZKOWA

Definicja z ang. PUMP cheeks, z niem. PUMP Wangen.

Co oznacza: - u ryb kostnoszkieletowych: jeden z przedmiotów (obok pompy wieczkowej, a więc ruchów okryw skrzelowych) systemu pompowania wody bogatej w tlen poprzez skrzela. Mięśnie znajdujące się w dnie jamy gębowej wznoszą się, gdy otwór gębowy się zamyka, a opadają, gdy otwór gębowy się otwiera. Dlatego przy zamkniętym wieczku skrzelowym woda jest wciągana do jamy gębowej i przesuwana wzdłuż skrzeli.

Czym jest POMPA POLICZKOWA znaczenie na Słownik na P .