porosty co to znaczy
Czym jest POROSTY. Medycyna workowiec, rzadziej podstawczak) i nitkowatych albo jednokomórkowych.

Czy pomocne?

Co to jest POROSTY

Definicja z ang. LICHEN, z niem. FLECHTE.

Co oznacza: - symbiotyczne plechowce lądowe, zbudowane z grzybów (workowiec, rzadziej podstawczak) i nitkowatych albo jednokomórkowych glonów (zielenica, rzadziej sinica). Fotoautotrofy; mają umiejętność kolonizowania siedlisk niedostępnych dla innych organizmów, jak na przykład skał, kory drzew (→ pionierskie organizmy). Zdolne do pobierania wody z atmosfery i do rozkładania mineralnego podłoża (powodują wietrzenie skał). Zapoczątkowują sukcesję biocenozy lądowej. Rozmnażanie wegetatywne przez rozmnóżki (grzyb posiada również umiejętność rozrodu płciowego). Ok. 20 tys. gatunków; w Polsce kilkaset. Większość p. to organizmy bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i siarki (→ bioindykatory).

Czym jest POROSTY znaczenie na Słownik na P .