symetrii promienty co to znaczy
Czym jest PROMIENISTY TYP SYMETRII. Medycyna prawie wszystkich roślin naczyniowych i zwierząt.

Czy pomocne?

Co to jest PROMIENISTY TYP SYMETRII

Definicja z ang. Radiant TYPE OF SYMMETRY, z niem. Radiant Symmetrietyp.

Co oznacza: (radialny typ symetrii) - typ symetrii w budowie ciała prawie wszystkich roślin naczyniowych i zwierząt osiadłych, rzadko u zwierząt aktywnych. Polega na tym, iż ciało jest zróżnicowane dwubiegunowo; prostopadle do osi głównej występują narządy promieniście powtarzające się. Dlatego w płaszczyźnie prostopadłej do osi głównej można pokazać kilka albo kilkanaście równocennych osi symetrii przechodzących poprzez środek ciała, a zarazem poprzez środki bocznych organów.

Czym jest PROMIENISTY TYP SYMETRII znaczenie na Słownik na P .