przemiana pokoleń roślin co to znaczy
Czym jest PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN. Medycyna haploidalnego (gametofitu) i diploidalnego.

Czy pomocne?

Co to jest PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN

Definicja z ang. CHANGE OF GENERATIONS U PLANT, z niem. ÄNDERUNG DER GENERATIONEN U PLANT.

Co oznacza: - zjawisko regularnego występowania po sobie pokoleń: haploidalnego (gametofitu) i diploidalnego (sporofitu). W zarodniach sporofitu zachodzi mejoza, z powodu której powstają zarodniki będące zaczątkową postacią gametofitu. Na gametoficie rozwijają się gametangia, gdzie powstają gamety. z powodu połączenia gamet (zapłodnienia) powstaje sporofit. P.p.u r. może być izomorficzna, gdy gametofit i sporofit nie różnią się morfologicznie (a jedynie liczbą chromosomów i typem organów rozrodczych). Ten typ występuje u niektórych glonów, na przykład u gałęzatki i ulwy (zielenice) i u dikcjoty (brunatnice); prawdopodobnie występował również u psylofitów. O heteromorficznej p.p.u r. mówi się, gdy przebiega ona z przewagą sporofitu albo gametofitu. U niektórych brunatnic, na przykład u katlerii, i niektórych zielenic i wszystkich mszaków pokoleniem dominującym jest gametofit. U brunatnic formujących szczególnie skomplikowane plechy ( na przykład u listownicy) i większości krasnorostów, wszystkich paprotników i roślin nasiennych pokoleniem dominującym jest sporofit.

Czym jest PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN znaczenie na Słownik na P .