chlorkowe przesunięcie co to znaczy
Czym jest PRZESUNIĘCIE CHLORKOWE. Medycyna osocza: zjawisko polegające na przechodzeniu jonów.

Czy pomocne?

Co to jest PRZESUNIĘCIE CHLORKOWE

Definicja z ang. OFFSET chlorides, z niem. OFFSET Chloride.

Co oznacza: - w krwi żylnej, na granicy błony czerwonej krwinki i osocza: zjawisko polegające na przechodzeniu jonów chlorkowych z osocza do wnętrza krwinki; dlatego równoważony jest nieujemny ładunek wewnątrz krwinki, powstały z powodu dysocjacji kwasu węglowego na jony wodorowęglanowe (dyfundujące do osocza) i protony. Zobacz anhydraza węglanowa.

Czym jest PRZESUNIĘCIE CHLORKOWE znaczenie na Słownik na P .