przeżuwacze co to znaczy
Czym jest PRZEŻUWACZE. Medycyna antylopy), u których występuje czterokomorowy żołądek (→ żołądek.

Czy pomocne?

Co to jest PRZEŻUWACZE

Definicja z ang. ruminant, z niem. Wiederkäuer.

Co oznacza: - roślinożerne, parzystokopytne ssaki (bydło, sarny, antylopy), u których występuje czterokomorowy żołądek (→ żołądek przeżuwaczy). P. nie posiadają enzymów rozkładających celulozę, będącą kluczowym składnikiem pokarmu roślinnego. Funkcję tę pełnią drobnoustroje (w szczególności bakterie) bytujące w żwaczu. Pokarm roślinny jest z grubsza rozdrabniany i połykany do żwacza; po pewnym czasie wraca do jamy gębowej, jest dokładnie przeżuwany (rozcierany) i ponownie połknięty; dopiero w tej postaci jest w pełni popularny dla mikroorganizmów przekształcających celulozę w kwas octowy i propionowy.

Czym jest PRZEŻUWACZE znaczenie na Słownik na P .