pierwotny przyrost co to znaczy
Czym jest PRZYROST PIERWOTNY. Medycyna mniejszym stopniu - pogrubianie; zachodzi dzięki podziałom.

Czy pomocne?

Co to jest PRZYROST PIERWOTNY

Definicja z ang. INCREASE IN PRIMARY, z niem. ERHÖHUNG DER GRUND.

Co oznacza: - u roślin: wydłużanie się pędu albo korzenia, a w mniejszym stopniu - pogrubianie; zachodzi dzięki podziałom komórek merystematycznych, w szczególności położonych na wierzchołku organu, i bezpodziałowemu wzrostowi komórek w strefie podwierzchołkowej. Dzielące się komórki utrzymują stan merystematyczny poczynając od stadium zarodka i siewki.

Czym jest PRZYROST PIERWOTNY znaczenie na Słownik na P .