izoelektryczny punkt co to znaczy
Czym jest PUNKT IZOELEKTRYCZNY. Medycyna sumaryczny ładunek zdysocjowanych grup funkcyjnych wynosi.

Czy pomocne?

Co to jest PUNKT IZOELEKTRYCZNY

Definicja z ang. isoelectric point, z niem. isoelektrischen Punkt.

Co oznacza: - stan układu koloidowego albo powierzchni, przy którym sumaryczny ładunek zdysocjowanych grup funkcyjnych wynosi 0; zależy raczej od pH. W razie białek i aminokwasów to jest stan równowagi pomiędzy stopniem zdysocjowania grup kwasowych COO- i aminowych; na przykład dla aktyny przy pH równym 4,5, dla trypsyny 9,8, dla hemoglobiny - ok. 7.

Czym jest PUNKT IZOELEKTRYCZNY znaczenie na Słownik na P .