adaptatywna radiacja co to znaczy
Czym jest RADIACJA ADAPTATYWNA. Medycyna różnych gatunków, z których każdy jest przystosowany do.

Czy pomocne?

Co to jest RADIACJA ADAPTATYWNA

Definicja z ang. adaptive radiation, z niem. adaptive Radiation.

Co oznacza: - stworzenie w procesie ewolucji z jednego gatunku wielu różnych gatunków, z których każdy jest przystosowany do odrębnych warunków życia. Klasycznym odpowiednikiem są → zięby Darwina. Definicja r.a. obejmuje również rozpad pierwotnie jednolitej grupy na szereg potomnych, reprezentujących odrębne kierunki rozwojowe, a nareszcie - duże jednostki systematyczne, na przykład r.a. gadów w karbonie i permie, która doprowadziła między innymi do stworzenia dzisiejszych gadów, ptaków i ssaków. również r.a. ssaków łożyskowych w trzeciorzędzie - w związku z opanowywaniem środowiska lądowego, wodnego i powietrza.

Czym jest RADIACJA ADAPTATYWNA znaczenie na Słownik na R .