reduktazy co to znaczy
Czym jest REDUKTAZY. Medycyna protonów i/albo elektronów na daną substancję, prowadzące do.

Czy pomocne?

Co to jest REDUKTAZY

Definicja z ang. reductase, z niem. Reduktase.

Co oznacza: - enzymy z klasy → oksydoreduktaz, katalizujące przejście protonów i/albo elektronów na daną substancję, prowadzące do obniżenia stopnia utlenienia, na przykład r. azotanowa przenosząca elektrony na azotan, z powodu czego powstaje azotyn; r. azotynowa przenosząca elektrony i protony na azotyn, z powodu czego powstaje jon amonowy.

Czym jest REDUKTAZY znaczenie na Słownik na R .