regeneracja co to znaczy
Czym jest REGENERACJA. Medycyna ciała, narządów, tkanek albo komórek. Rośliny mają ogromne.

Czy pomocne?

Co to jest REGENERACJA

Definicja z ang. REGENERATION, z niem. REGENERATION.

Co oznacza: - odtwarzanie zniszczonych, zużytych albo utraconych części ciała, narządów, tkanek albo komórek. Rośliny mają ogromne umiejętności regeneracyjne, z kolei u zwierząt umiejętności te zależą od stopnia morfologicznego i funkcjonalnego zróżnicowania komórek w organizmie - ogólnie są one większe u organizmów filogenetycznie prymitywniejszych i osobników młodszych. Brak jednak ścisłego związku pomiędzy zdolnością do r. a położeniem systematycznym grupy, na przykład pośród robaków płaskich wirki wykazują ogromne umiejętności regeneracyjne (nowy osobnik może powstać nawet z 1/300 części ciała), z kolei przywry - w ogóle; podobnie u pierścienic - skąposzczety mają duże umiejętności regeneracyjne, z kolei pijawki są ich pozbawione. Odtworzenie całego organizmu z niewielkiego fragmentu możliwe jest również u gąbek, szkarłupni ( na przykład u rozgwiazdy - z jednego ramienia) i parzydełkowców. Brak umiejętności do r. wykazuje część robaków obłych (wrotki), niewielkie występują u mięczaków i kręgowców. U niżej uorganizowanych bezkręgowców za r. odpowiadają komórki interstycjalne wykazujące → totipotencjalność. U roślin analogiczne właściwości mają różne typy komórek, raczej jednak różne rodzaje miękiszu, mogące odzyskiwać umiejętności podziałowe i przekształcać się w → kalus albo → merystem.

Czym jest REGENERACJA znaczenie na Słownik na R .