rekapitulacja co to znaczy
Czym jest REKAPITULACJA. Medycyna stadia, których postać przypomina dojrzałe osobniki.

Czy pomocne?

Co to jest REKAPITULACJA

Definicja z ang. RECAPITULATION, z niem. Rekapitulation.

Co oznacza: - przechodzenie osobnika w trakcie ontogenezy poprzez stadia, których postać przypomina dojrzałe osobniki prawdopodobnych przodków. Wg XIX?wiecznej teorii rekapitulacji (a więc prawa biogenetycznego Haeckla), rozwój organizmów (→ ontogeneza) odtwarza ich ewolucję (filogenezę). Aktualnie wiadomo, iż takie stwierdzenie jest zbyt daleko idącym uogólnieniem.

Czym jest REKAPITULACJA znaczenie na Słownik na R .