genetyczna rekombinacja co to znaczy
Czym jest REKOMBINACJA GENETYCZNA. Medycyna genotypy. U organizmów wyższych r.g. jest konsekwencją.

Czy pomocne?

Co to jest REKOMBINACJA GENETYCZNA

Definicja z ang. genetic recombination, z niem. genetische Rekombination.

Co oznacza: - każdy mechanizm, z powodu którego powstają nowe → genotypy. U organizmów wyższych r.g. jest konsekwencją rozmnażania płciowego i pochodzi z dwóch mechanizmów zachodzących w mejozie: → crossing?over i niezależnej segregacji genów położonych w chromosomach niehomologicznych (→ mejoza, → Mendla prawa). ¬ródłem r.g. jest również losowe łączenie się gamet. Nie wszystkie mechanizmy r.g. organizmów wyższych powiązane są z rozmnażaniem rozumianym jako zwiększanie liczby osobników (→ transpozony, → wektory); u organizmów niżej uorganizowanych brak ścisłego związku pomiędzy r.g. a tak rozumianym rozmnażaniem. Zobacz episomy, koniugacja, transformacja, transdukcja.

Czym jest REKOMBINACJA GENETYCZNA znaczenie na Słownik na R .