rzek renaturyzacja co to znaczy
Czym jest RENATURYZACJA RZEK. Medycyna przywrócenia rzekom naturalnego charakteru, ich walorów.

Czy pomocne?

Co to jest RENATURYZACJA RZEK

Definicja z ang. restoration RIVERS, z niem. Restaurierung FLÜSSEN.

Co oznacza: (renaturalizacja) - zespół przedsięwzięć mających na celu przywrócenia rzekom naturalnego charakteru, ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Od lat osiemdziesiątych szeroko prowadzone w państwach Europy Zach i USA. Obejmuje m. in. przywrócenie naturalnego profilu koryta rzeki (co powiązane bywa z usunięciem niektórych umocnień brzegowych), zróżnicowanie prędkości przepływu i głębokości rzeki, odtworzenie zakoli i starorzeczy dla powiększenia → retencji, uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w zlewni rzeki (odcięcie źródeł zanieczyszczeń wody), przywrócenie roślinności zbliżonej do naturalnej na zboczach doliny rzecznej i w jej sąsiedztwie. R. jest łatwiejsza i mniej kosztowna w niewielkich rzekach o kilkumetrowej szerokości, z kolei trudna w dużych rzekach o kompletnie uregulowanym nurcie.

Czym jest RENATURYZACJA RZEK znaczenie na Słownik na R .