retencja co to znaczy
Czym jest RETENCJA. Medycyna powierzchniowych poprzez specyficzne uwarunkowania terenowe, na.

Czy pomocne?

Co to jest RETENCJA

Definicja z ang. RETENTION, z niem. EIGENTUMS.

Co oznacza: - w ekologii i hydrologii: opóźnianie spływu wód powierzchniowych poprzez specyficzne uwarunkowania terenowe, na przykład istnienie torfowisk, zakoli rzek, dużych i małych zbiorników wodnych. Znaczne umiejętności retencyjne mają lasy o bogatym runie i nie meliorowane łąki. Nadmierna bądź niewłaściwa regulacja rzek, osuszanie torfowisk i wylesianie prowadzą do drastycznego pomniejszenia r., co jest natomiast bezpośrednią powodem naprzemiennego występowania powodzi i klęsk suszy w zależności od natężenia opadów, prowadzi również do nasilenia mechanizmów erozyjnych.

Czym jest RETENCJA znaczenie na Słownik na R .