sarkoplazmatyczne retikulum co to znaczy
Czym jest RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE. Medycyna zasadniczą funkcją jest uczestniczenie w procesie.

Czy pomocne?

Co to jest RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE

Definicja z ang. sarcoplasmic reticulum, z niem. Retikulum.

Co oznacza: - retikulum endoplazmatyczne w komórkach mięśniowych. Jego zasadniczą funkcją jest uczestniczenie w procesie przekazywania pobudzenia z błony komórkowej na włókienka mięśniowe (miofibryle) poprzez wydzielanie jonów wapnia.

Czym jest RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE znaczenie na Słownik na R .