biologiczna równowaga co to znaczy
Czym jest RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA. Medycyna ekologiczna samoregulacja). Obrazuje ogólną cecha.

Czy pomocne?

Co to jest RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA

Definicja z ang. BIOLOGICAL BALANCE, z niem. biologische Gleichgewicht.

Co oznacza: - stan, gdzie występuje pełna samoregulacja ekosystemu (→ ekologiczna samoregulacja). Obrazuje ogólną cecha substancji żywej, polegającą na dążeniu do wzajemnego dopasowywania tworzących ją komponent (→ homeostaza). Z wyjątkiem zmian sezonowych i klęsk żywiołowych, w ekosystemie będącym w stanie r.b. nie zachodzą nagłe i drastyczne zmiany liczebności poszczególnych populacji. R.b. ma tym bardziej trwały charakter, im bogatszy jest skład gatunkowy → biocenozy zamieszkującej ekosystem. Naruszenie poprzez człowieka r.b., regularnie niezamierzone, prowadzi do nieobliczalnych konsekwencji, włącznie ze znacznym zubożeniem, a nawet zagładą całej biocenozy. Najczęstszą powodem naruszenia r.b. jest nadmierna eksploatacja zasobów ekosystemu, wprowadzanie toksycznych odpadów albo nieprzemyślane wprowadzenie obcych gatunków. Zobacz klimaks.

Czym jest RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA znaczenie na Słownik na R .