bezpłciowe rozmnażanie co to znaczy
Czym jest ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE. Medycyna rekombinacją; w jego wyniku powstają osobniki identyczne.

Czy pomocne?

Co to jest ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE

Definicja z ang. asexual reproduction, z niem. asexuelle Reproduktion.

Co oznacza: - sposób rozmnażania nie związany bezpośrednio z → rekombinacją; w jego wyniku powstają osobniki identyczne genetycznie jak osobnik rodzicielski. Najczęściej wyróżniane formy r.b.: podział (powstają dwa podobnej wielkości osobniki potomne); fragmentacja (wytworzenie osobnika potomnego z części osobnika rodzicielskiego); pączkowanie (oddzielanie specjalnego fragmentu - pączka - od osobnika rodzicielskiego); poliembrionia (powstawanie wielu zarodków z jednego bruzdkującego jaja).

Czym jest ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE znaczenie na Słownik na R .