płciowe rozmnażanie co to znaczy
Czym jest ROZMNAŻANIE PŁCIOWE. Medycyna różniących się genetycznie od osobników wyjściowych. R.p. u.

Czy pomocne?

Co to jest ROZMNAŻANIE PŁCIOWE

Definicja z ang. sexual reproduction, z niem. sexuelle Fortpflanzung.

Co oznacza: - sposób rozmnażania związany z powstawaniem osobników różniących się genetycznie od osobników wyjściowych. R.p. u zwierząt i roślin tkankowych najczęściej powiązane jest z łączeniem się → gamet i zwiększaniem liczby osobników w populacji. R.p. może wiązać się z rodzielnopłciowością, tzn. występowaniem samców i samic (u zwierząt) albo męskich i żeńskich organów rozmnażania na oddzielnych okazach roślin. U wielu gatunków zwierząt i roślin występuje → hermafrodytyzm, jednak → samozapłodnienie jest w przyrodzie zjawiskiem rzadszym od zapłodnienia z udziałem różnych osobników. Zmodyfikowaną metodą r.p. jest → partenogeneza u zwierząt i → apomiksja u roślin. U pierwotniaków w r.p. uczestniczy cały organizm, z kolei u grzybów wyższych → gametangia albo strzępki nie różniące się morfologicznie. U wszystkich tych organizmów r.p. nie wiąże się ze zwiększeniem liczby osobników (temu celowi służy → rozmnażanie bezpłciowe), ale zapewnia → rekombinację. Mechanizmy r.p., polegające na wymianie materiału dziedzicznego pomiędzy osobnikami, ale bez powiększenia liczby osobników, występują również u bakterii i sinic. Zobacz koniugacja, anizogamia, izogamia, oogamia.

Czym jest ROZMNAŻANIE PŁCIOWE znaczenie na Słownik na R .