rzęski co to znaczy
Czym jest RZĘSKI. Medycyna powierzchnie niektórych typów komórek. Zawierają przedmioty kurczliwe.

Czy pomocne?

Co to jest RZĘSKI

Definicja z ang. BRISK, z niem. rüstig.

Co oznacza: - nitkowate wypustki protoplazmatyczne, pokrywające powierzchnie niektórych typów komórek. Zawierają przedmioty kurczliwe (włókienka aktynowe). Ruch r. jest zsynchronizowany dzięki elektrycznym właściwościom błony komórkowej. U niektórych pierwotniaków (→ orzęski) rz. są organem lokomocji. U zwierząt tkankowych rz. pokrywają powierzchnie niektórych błon śluzowych; ich ruch pozwala usuwać zanieczyszczenia - na przykład w drogach oddechowych; u niektórych bezkręgowców orzęsione są powierzchnie przewodu pokarmowego (w związku z przemieszczaniem pokarmu).

Czym jest RZĘSKI znaczenie na Słownik na R .