komórkowa ściana co to znaczy
Czym jest ŚCIANA KOMÓRKOWA. Medycyna zbudowana raczej z wielocukrów. Od zewnątrz przylega do błony.

Czy pomocne?

Co to jest ŚCIANA KOMÓRKOWA

Definicja z ang. CELL WALL, z niem. WALL CELLULAR.

Co oznacza: - martwa otoczka komórki roślinnej albo grzybowej, zbudowana raczej z wielocukrów. Od zewnątrz przylega do błony komórkowej. Ogranicza możliwości aktywnego ruchu i pobieranie pokarmu wielkocząsteczkowego. Nie jest trwale zespolona z błoną komórkową; nie zawiera receptorów. U roślin substancją szkieletową ś.k. jest celuloza, z kolei substancjami wypełniającymi hemicelulozy i pektyny. U grzybów kluczowym składnikiem ś.k. jest najczęściej chityna (celuloza występuje tylko u lęgniowców). Ściana rosnącej komórki roślinnej (→ pierwotna ś.k.) jest cienka i silnie uwodniona; późniejsza część ściany, nakładana na ścianę pierwotną od strony cytoplazmy w okresie, gdy komórka skończyła już swój przyrost (→ wtórna ś.k.), zawiera wiele łańcuchów celulozy. W obrębie ś.k. albo na jej powierzchniach mogą być wtórnie odkładane inne substancje. Zobacz inkrustacja, adkrustacja.

Czym jest ŚCIANA KOMÓRKOWA znaczenie na Słownik na S .