śmierć co to znaczy
Czym jest ŚMIERĆ. Medycyna funkcji życiowych; nieodwracalnośc tego zjawiska wynika ze zburzenia.

Czy pomocne?

Co to jest ŚMIERĆ

Definicja z ang. DEATH, z niem. TOD.

Co oznacza: - kres życia osobnika albo komórki, przerwanie wszystkich funkcji życiowych; nieodwracalnośc tego zjawiska wynika ze zburzenia stanu wewnętrznego uporządkowania; następuje utrata umiejętności do utrzymywania niskiej entropii kosztem wzrostu entropii otoczenia. Ogólnie wyróżnia się ś. fizjologiczną (naturalną), gdy nastąpiła ona z powodu stopniowego wygaszania czynności organizmu w procesie starzenia się, i ś. ekologiczną (nienaturalną), spowodowaną niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (infekcja, drapieżniki, nagłe wypadki, zatrucia i tak dalej). W medycynie wyróżnia się tak zwany ś. kliniczną, a więc odwracalny stan zatrzymania oddechu i pracy serca, gdy poszczególne tkanki (w tym mózg) są żywe, i ś. biologiczną - gdy nastąpiło wygaszenie czynności mózgu.

Czym jest ŚMIERĆ znaczenie na Słownik na S .