śródmózgowie co to znaczy
Czym jest ŚRÓDMÓZGOWIE. Medycyna przedłużonym i → międzymózgowiem, od góry przykryty → móżdżkiem. U.

Czy pomocne?

Co to jest ŚRÓDMÓZGOWIE

Definicja z ang. midbrain, z niem. midbrain.

Co oznacza: - u kręgowców: odcinek → mózgu położony między → rdzeniem przedłużonym i → międzymózgowiem, od góry przykryty → móżdżkiem. U ryb i płazów pełni funkcję centralnego ośrodka kojarzącego bodźce zmysłowe (u owodniowców funkcje te przejęło → kresomózgowie). U ssaków ś. zawiera ośrodki kojarzeniowe dla wzroku i ośrodki odruchowe dla wzroku i słuchu. W ś. znajdują się jądra części → nerwów czaszkowych; z uwagi na udział w koordynacji pracy narządów wewnętrznych ś. zaliczane jest do → przywspółczulnego układu nerwowego. Bierze również udział w koordynacji ruchów.

Czym jest ŚRÓDMÓZGOWIE znaczenie na Słownik na S .