pierwotna ekologiczna co to znaczy
Czym jest SUKCESJA EKOLOGICZNA PIERWOTNA. Medycyna poprzez żadną biocenozę. Zachodzi na przykład z.

Czy pomocne?

Co to jest SUKCESJA EKOLOGICZNA PIERWOTNA

Definicja z ang. Ecological succession PRIMARY, z niem. Sukzession PRIMARY.

Co oznacza: - sukcesja ekologiczna na obszarze uprzednio nie zajmowanym poprzez żadną biocenozę. Zachodzi na przykład z powodu obsunięcia się zbocza i odsłonięcia skały macierzystej, na powierzchni wystygłej lawy wulkanicznej, na hałdzie pogórniczej. S.e.p. charakteryzuje się w miarę powolnym przebiegiem; następne stadia (→ sera) charakteryzują się przewagą → produkcji nad konsumpcją, dzięki czemu stopniowo przyrasta biomasa roślin, a jednocześnie (w razie biocenozy lądowej) zachodzi odkładanie się → próchnicy w glebie.

Czym jest SUKCESJA EKOLOGICZNA PIERWOTNA znaczenie na Słownik na S .