szkodnik co to znaczy
Czym jest SZKODNIK. Medycyna powodujący straty gospodarcze. Sz. są na przykład grzyby i owady.

Czy pomocne?

Co to jest SZKODNIK

Definicja z ang. PEST, z niem. Schädling.

Co oznacza: - każdy organizm wywołujący uciążliwości dla człowieka albo powodujący straty gospodarcze. Sz. są na przykład grzyby i owady wywołujące rozkład drewna w budynkach, bakterie powodujące korozję instalacji wodociągowych, gryzonie przenoszące choroby ludzi, grzyby pleśniowe i owady niszczące artykuły spożywcze, włókiennicze i tekstylne i tak dalej W rolnictwie i leśnictwie sz. to są rośliny, zwierzęta albo grzyby mogące wywołać obniżenie albo zniszczenie plonów (w lasach - nawet zniszczenie drzewostanów). Problem sz. w rolnictwie i leśnictwie wynika z tego, iż uprawy są zdominowane poprzez → monokultury i w tych uproszczonych ekosystemach brak naturalnych systemów ograniczających liczebność niepożądanych gatunków. W naturalnych, nie eksploatowanych poprzez człowieka ekosystemach definicja sz. nie istnieje.

Czym jest SZKODNIK znaczenie na Słownik na S .