ubikwtyczne organizmy co to znaczy
Czym jest UBIKWISTYCZNE ORGANIZMY. Medycyna przykład bakteria Legionella pneumophila, powodująca.

Czy pomocne?

Co to jest UBIKWISTYCZNE ORGANIZMY

Definicja z ang. UBIKWISTYCZNE ORGANISM, z niem. UBIKWISTYCZNE ORGANISMUS.

Co oznacza: - eurybionty mogące bytować w rozmaitych biotopach, na przykład bakteria Legionella pneumophila, powodująca tak zwany legionellozę (forma zapalenia płuc), żyje w bardzo różnych zbiorowiskach wodnych, od gleby, przez naturalne zbiorniki wodne, po układy chłodnicze elektrowni, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne i układy grzewcze. Inny przykład - grzyby z rodzaju kropidlak (Aspergillus), żyjące w glebie, lecz również na ścianach budynków, artykułach spożywczych, drewnie, papierze, szczątkach zwierząt i wewnątrz organizmu człowieka, powodując choroby (aspergillozy).

Czym jest UBIKWISTYCZNE ORGANIZMY znaczenie na Słownik na U .