ucho co to znaczy
Czym jest UCHO. Medycyna wewnętrznego, obecnego u wszystkich kręgowców (→ błędnik), u. środkowego.

Czy pomocne?

Co to jest UCHO

Definicja z ang. EAR, z niem. EAR.

Co oznacza: - u kręgowców: narząd słuchu i równowagi. Złożona jest z u. wewnętrznego, obecnego u wszystkich kręgowców (→ błędnik), u. środkowego homologicznego z pierwszą szparą skrzelową i występującego tylko u → czworonogów, i u. zewnętrznego, obecnego tylko u owodniowców, a najlepiej rozwiniętego u ssaków. Właściwym siedliskiem nabłonka zmysłowego odbierającego dźwięki i zamieniającego je na bodźce nerwowe jest → błędnik błoniasty w u. wewnętrznym, z kolei wszystkie pozostałe składniki u. są narządami pomocniczymi. U. zewnętrzne złożona jest z chrzęstnej małżowiny usznej (tylko u ssaków), kierującej dźwięki do ucha, i z przewodu słuchowego zewnętrznego, przekazującego dźwięk do u. środkowego. U. środkowe to jama bębenkowa wypełniona powietrzem, zamknięta od zewnątrz → błoną bębenkową i połączona przez przewód Eustachiusza z gardzielą. W u. środkowym znajduje się jedna albo kilka → kostek słuchowych, przekazujących drgania błony bębenkowej do błędnika; ten ostatni jest wypełniony płynem; W błędniku wyróżnia się łagiewkę, z której wybiegają kanały półkoliste, stanowiące właściwy narząd równowagi, i woreczek, z którego u gadów, ptaków i ssaków rozwija się ślimak, gdzie znajduje się nabłonek zmysłowy (narząd Cortiego), rozpoznający wysokość dźwięku. Zobacz okienko owalne, okienko okrągłe, ślimak, kanały półkoliste.

Czym jest UCHO znaczenie na Słownik na U .