udomowienie co to znaczy
Czym jest UDOMOWIENIE. Medycyna morfologicznych, fizjologicznych i psychicznych właściwości.

Czy pomocne?

Co to jest UDOMOWIENIE

Definicja z ang. DOMESTICATION, z niem. Domestizierung.

Co oznacza: (domestykacja) - długookresowy mechanizm przekształcania morfologicznych, fizjologicznych i psychicznych właściwości zwierząt w związku z ich hodowlą prowadzoną poprzez człowieka. Najprościej u. podlegają zwierzęta stadne. Spośród ssaków jako pierwszy udomowiony został pies (przynajmniej 10 000 lat temu), następnie bydło, owce i kozy, a później trzoda chlewna i osioł, a najpóźniej koń. Spośród ptactwa najwcześniej udomowiono gołębie (około 6000 lat temu). Aktualnie istnieje kilkaset udomowionych gatunków ptaków i ssaków, hodowanych w celach ekonomicznych albo estetycznych.

Czym jest UDOMOWIENIE znaczenie na Słownik na U .