układ przewodzˇcy serca co to znaczy
Czym jest UKŁAD PRZEWODZˇCY SERCA. Medycyna przewodzenia impulsów w obrębie mięśniówki, regulowania.

Czy pomocne?

Co to jest UKŁAD PRZEWODZˇCY SERCA

Definicja z ang. SYSTEM PRZEWODZCY HEART, z niem. SYSTEM PRZEWODZCY HERZ.

Co oznacza: - u kręgowców: struktury zapewniające sercu umiejętność przewodzenia impulsów w obrębie mięśniówki, regulowania rytmu własnej pracy i odpowiedniej kolejności skurczów przedsionków i komór. U.p.s. jest zbudowany z włókien Purkiniego, przypominających własną strukturą embrionalne włókna mięśniowe. U kręgowców lądowych na u.p.s. składają się: → węzeł zatokowo?przedsionkowy i → węzeł przedsionkowo?komorowy. Z tego drugiego wychodzi pęczek Hissa, rozdwajający się w przegrodzie międzykomorowej na dwie odnogi penetrujące mięśnie komór. Zobacz automatyzm serca.

Czym jest UKŁAD PRZEWODZˇCY SERCA znaczenie na Słownik na U .