utlenianie biologiczne co to znaczy
Czym jest UTLENIANIE BIOLOGICZNE. Medycyna zachodzących w stałej temperaturze, prowadzących do.

Czy pomocne?

Co to jest UTLENIANIE BIOLOGICZNE

Definicja z ang. Biological oxidation, z niem. Biologische Oxidation.

Co oznacza: (oddychanie komórkowe) - zespół mechanizmów enzymatycznych, zachodzących w stałej temperaturze, prowadzących do rozkładu związków organicznych zawartych w pokarmie. W trakcie u.b. stopniowo wydzielana jest energia, częściowo rozpraszana w formie ciepła, a częściowo wiązana w formie ATP. Można wyróżnić dwa fazy: wstępny (→ glikoliza), zachodzący w cytoplazmie, nie wymagający dostępu tlenu i tlenowy, zachodzący w mitochondriach (albo na mezosomach u bakterii); w tym drugim wydziela się prawie cała energia. Wszystkie substancje pokarmowe (cukry, tłuszcze, białka) rozpadają się na fragmenty dwuwęglowe, wprowadzane w formie → acetylo?CoA do mitochondriów. W warunkach beztlenowych po glikolizie następuje → fermentacja. W warunkach tlenowych związki organiczne są rozkładane do dwutlenku węgla i wody. Ostateczny sukces procesu w warunkach tlenowych jest taki, jak przy fizycznym spaleniu - zarówno jeśli chodzi o chemiczny skład produktów, jak i łączną liczba wydzielonej energii. Na przykład dla glukozy: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ ⇒ 6CO₂ + 6H₂O. Inny jest jednak system: w procesie abiotycznym energia wyzwala się przy łączeniu węgla z tlenem, z kolei w procesie u.b. kluczowym źródłem energii jest łączenie się wodoru z tlenem. Zobacz cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna.

Czym jest UTLENIANIE BIOLOGICZNE znaczenie na Słownik na U .