utlenianie co to znaczy
Czym jest UTLENIANIE. Medycyna polegająca na odrywaniu elektronów od danej substancji; 2. w wąskim.

Czy pomocne?

Co to jest UTLENIANIE

Definicja z ang. OXIDATION, z niem. OXIDATION.

Co oznacza: (oksydacja) - 1. ogólnie: każda reakcja chemiczna polegająca na odrywaniu elektronów od danej substancji; 2. w wąskim (tradycyjnym) rozumieniu: przenoszenie elektronów z danej substancji na tlen, z ewentualnym tworzeniem wiązań chemicznych pomiędzy tlenem i tą substancją. W ogólnym rozumieniu u. jest na przykład przejście jonu Fe2+ w Fe3+ (bez względu na to, czy z udziałem tlenu, czy bez).

Czym jest UTLENIANIE znaczenie na Słownik na U .