wody zakwit co to znaczy
Czym jest ZAKWIT WODY. Medycyna sinic i zielenic, spowodowane nadmierną zawartością pierwiastków.

Czy pomocne?

Co to jest ZAKWIT WODY

Definicja z ang. blooms WATER, z niem. Blüten WASSER.

Co oznacza: - masowe występowanie w wodzie glonów, w szczególności sinic i zielenic, spowodowane nadmierną zawartością pierwiastków biogennych. Powodem z.w. jest na przykład odprowadzanie do zbiornika nie oczyszczonych ścieków komunalnych albo spływ nawozów z okolicznych pól. Z. objawia się przebarwieniem wody na kolor zielonkawy albo brunatnawy; zachodzi w szczególności w okresie letnich upałów. Wobec wyczerpywania składników biogennych i pogorszenia warunków świetlnych rozpoczyna się obumieranie glonów, a w ślad za tym - masowy rozwój planktonu zwierzęcego zużywającego zapasy tlenu. W rezultacie pomniejszenia zawartości tlenu może dojść do mechanizmów gnilnych ( w szczególności w przydennej strefie) i wydzielania siarkowodoru i innych trujących substancji, co prowadzi do obumierania wszystkich organizmów tlenowych w zbiorniku (zjawisko tak zwany letniej przyduchy ryb).

Czym jest ZAKWIT WODY znaczenie na Słownik na Z .